Scion iM Forum banner

پی ال سی

  1. 2016+ Scion iM / Toyota Corolla iM News
    با بهره گیری از الکترونیک قدرت و فناوری پیشرفته ریزپردازنده ، درایو موتور AC دلتا قادر به کنترل موثر سرعت موتور ، بهبود اتوماسیون دستگاه و صرفهد جویی در مصرف انرژی هستند. با بهره گیری از موقعیت قوی ما در فناوری الکترونیک قدرت ، درایوهای موتور AC سری VFD دلتا به سرعت پیشرفت کرده است. هر کدام از...
Top